BASE & ISB hợp tác

[HỢP TÁC] LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC & CÔNG BỐ KHÓA HỌC GOLIVE EXPERIENCE FOR SME+

Vừa qua, Viện Đào Tạo Quốc Tế (ISB) và Công ty Cổ phần Base Enterprise đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác & công bố Khóa học “Go-live experience for SME+” vào ngày 18/08/2022.