chuyển đổi số cho doanh nghiệp

[PRO] CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ HỘI THẢO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TỈNH TÂY NINH

  Viện ISB-UEH đã phối hợp cùng Viện IRMT – Đại học Quốc gia TP.HCM và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh tổ chức chuỗi các hoạt động đào tạo về chuyển đổi số và hội thảo nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về chuyển đổi số từ ngày 19-21/10/2022 tại …

[PRO] CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ HỘI THẢO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TỈNH TÂY NINH Read More »