xu huong chuyen doi so 2023

07 dự đoán về xu hướng chuyển đổi số trong năm 2023

Chúng ta đã có những dự báo về sự suy thoái của kinh tế toàn cầu trong năm tới, đó là vấn đề mà các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt khi bước qua 2023. Với tốc độ thay đổi chóng mặt của công nghệ đã đặt cho doanh nghiệp thách thức lớn khi phải tăng tốc để bắt kịp đà phát triển của xu hướng chuyển đổi số.