PR5

Thách thức của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Trong thời đại công nghệ 4.0, chuyển đổi số SMEs đang trở thành xu hướng toàn cầu. Do đó, các doanh nghiệp nếu muốn đổi mới sáng tạo phát triển hơn trên thị trường kinh tế thì không thể không thực hiện chuyển đổi số. Trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa hiểu rõ chuyển đổi số là gì và phải bắt đầu từ đâu? Và vì sao cần chuyển đổi số? Những trở ngại mà họ phải đối mặt là gì? Cách khắc phục thế nào?