PR1

Sức mạnh của chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SME

Chuyển đổi số đã mang lại không ích những lợi ích toàn diện cho doanh nghiệp từ mảng quản trị điều hành cho đến việc phát triển chiến lược kinh doanh. Không chỉ vậy, chuyển đổi số còn giúp các doanh nghiệp xóa đi khoảng cách phòng ban, nâng cao hiệu suất làm việc, tăng doanh thu, tối ưu chi phí,… Sức mạnh của chuyển đổi số là không thể phủ nhận, tuy nhiên làm thế nào để nào chủ được sức mạnh đó với các doanh nghiệp SME là điều không dễ dàng.