GLS Digital Tranformation

06 Sai lầm phổ biến về khái nhiệm chuyển đổi số

Chuyển đổi số là một khái niệm đang trở nên ngày càng quan trọng trong thời đại công nghệ 4.0. Nó đề cập đến quá trình các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chuyển từ sử dụng các công nghệ truyền thống sang sử dụng các công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường sự linh hoạt và đáp ứng nhanh chóng với các thay đổi thị trường. Vậy khái niệm chuyển đổi số được hiểu như thế nào hay chỉ đơn giản là cách gọi khác của số hóa.