kv banner web

[WEBINAR] Định vị và nâng cao mức độ trưởng thành trong ứng dụng Công nghệ tại Doanh nghiệp

Định vị và nâng cao mức độ trưởng thành trong ứng dụng Công nghệ tại Doanh nghiệp Cơ hội và thách thức của công nghệ trong doanh nghiệp hiện đại ngày càng phát triển mạnh mẽ. Để tận dụng tối đa cơ hội cạnh tranh và đạt được thành công trong môi trường đầy biến …

[WEBINAR] Định vị và nâng cao mức độ trưởng thành trong ứng dụng Công nghệ tại Doanh nghiệp Read More »