tap huan chuyen doi so ben tre isb3

[PRO] HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO SMEs và HTX TẠI TỈNH BẾN TRE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ VÀ CÁC HỢP TÁC XÃ TẠI TỈNH BẾN TRE Vừa qua vào ngày 28/07/2023, Viện ISB phối hợp cùng Base.vn đã hân hạnh được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre chọn làm đơn vị đào …

[PRO] HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO SMEs và HTX TẠI TỈNH BẾN TRE Read More »