74 01540

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA VIỆN ISB VÀ ICC VN

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA VIỆN ISB VÀ ICC VN Ngày 09/08/2023, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MoU) giữa Viện ISB và Công ty CP Dịch vụ tư vấn giải pháp đổi mới ICC VN (INNOVATIVE CONSULTING JSC) đã được diễn ra tại cơ sở B, Trường Đại học Kinh …

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA VIỆN ISB VÀ ICC VN Read More »