Logo DBP Update 02

Chương trình học

CHƯƠNG TRÌNH
KIẾN TẠO DOANH NGHIỆP SỐ

DIGITAL BUSINESS PROGRAM​

Đào tạo năng lực thực hiện chuyển đổi số cho các nhà lãnh đạo, các cấp quản lý trong doanh nghiệp. DBP được bảo trợ và cấp chứng nhận bởi Viện ISB

Banner Bo Ba DBP 01 01

CHUYỂN ĐỔI SỐ KHÔNG PHẢI LÀ XU HƯỚNG

Chuyển đổi số không còn là câu chuyện muốn hay không mà là mang tính bắt buộc sống còn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, rất hiếm doanh nghiệp có đầy đủ KIẾN THỨC và TƯ DUY về lĩnh vực rất mới này.

95%
RỦI RO

Theo các tổ chức nghiên cứu tỷ lệ rủi ro thất bại trong chuyển đổi số của các doanh nghiệp toàn cầu hiện nay đang là rất cao

90%
TĂNG TRƯỞNG

Hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng hai chữ số sau khi áp dụng công nghệ trong tổ chức

50%
KIẾN
THỨC

Thống kê cho thấy nguyên nhân thất bại chủ yếu trong chuyển đổi số là đến từ việc thiếu kiến thức và nhân lực có trình độ

ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH DBP

Ngày
Giờ
Phút
Giây

*Ưu đãi 10% nhóm từ 03 học viên

chương trình đào tạo

Digital Business Program Kiến tạo doanh nghiệp số

Digital Business Program – DBP là chương trình đào tạo lãnh đạo chuyển đổi số được tổ chức bởi Go-Live for success trực thuộc Viện ISB phối hợp cùng các chuyên gia đầu ngành giảng dạy.

DBP thiết kế khung chương trình với hai phần học giúp học viên sở hữu được đầy đủ KIẾN THỨC, TƯ DUYTẦM NHÌN khi thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Nội dung hướng tới một kết quả mang tính ứng dụng cao đồng thời tương tác kết nối vào các vấn đề cụ thể của từng học viên.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TẬP TRUNG VÀO GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC

Thay Đổi Tư Duy

Nhận thức tốt về nhu cầu thay đổi và thích ứng để phát triển doanh nghiệp trước các thách thức mới 

Hoạch Định Số

Nắm bắt được các nhân tố quan trọng  của một Chiến lược số và cách hoạch định Chiến lược số cho doanh nghiệp

Tạo Giá Trị Mới

Hiểu được và nhận ra phương thức tạo giá trị mới cho khách hàng bằng các dịch vụ và sản phẩm số

Hiểu Phương Pháp

Nắm được phương pháp phát triển sản phẩm – dịch vụ số một cách hiệu quả và thành công

Kỹ Năng Dẫn Dắt

Hiểu cách thức tổ chức và dẫn dắt tổ chức doanh nghiệp để thích nghi với môi trường số

Kiến Thức Tổng Hợp

Hiểu biết tổng quan về môi trường số và các khái niệm liên quan nhằm giao tiếp chuyển đổi số thuận lợi

TRANG BỊ TRI THỨC

SN SÀNG CHUYN ĐI S BN VNG

GLS thuộc Viện ISB chính thức khai giảng chương trình học DBP – Kiến tạo doanh nghiệp số.
Đăng ký tham gia nhận ngay buổi đào tạo MIỄN PHÍ cho doanh nghiệp

DIGITAL BUSINESS PROGRAM NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được thiết kế với hải khóa học xoay quanh các chủ đề xây dựng đội ngũ Công nghệ (IT) có năng lực tiếp nhận, tổ chức, quản lý & phát triển Sản phẩm số (IT Product-Based). Phương pháp nhận dạng cơ hội & tạo giá trị của một Tầm nhìn Chiến lược số. Nắm bắt phương pháp phát triển Sản phẩm & Dịch vụ trong Chiến lược số. Phát triển sức ảnh hưởng cá nhân & dẫn dắt thay đổi nội bộ

a

KHAI GIẢNG: 20/05/23

Thời lượng: 16 Buổi / 48 Giờ
Lịch học: Thứ 7 hàng tuần
Địa điểm học: Cơ sở B Đại học Kinh tế HCM

HOẠCH ĐỊNH SỐ

KHÓA LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

 • Định nghĩa và định nghĩa lại chiến lược và quản trị chiến lược
 • Các giai đoạn của quản trị chiến lược
 • Các công cụ phân tích và hoạch định chiến lược: SWOT, PESTLE, BSC…
 • Bối cảnh của thời đại số
 • Kinh doanh trong môi trường số
 • Các nhân tố S[ocial].M[oblie].A[nalytics].C[loud]
 • Khách hàng số (digital client/customer)
 • Nhà cung cấp số (digital supplier)
 • Thách thức và thuận lợi của doanh nghiệp trong môi trường số ở Việt Nam
 • Đổi mới & sáng tạo như là động lực phát triển của doanh nghiệp
 • Vai trò của môi trường số trong đổi mới và sáng tạo trong phát triển sản phẩm và kinh doanh
 • Tiến trình chuyển đổi số (Digital Transformation) là tiến trình thay đổi ở quy mô lớn và sâu sắc
 • Cách bước quản lý thay đổi cho định hướng Chiến lược số
 • Điều kiện thành công của quản lý thay đổi
 • Khái niệm rủi ro và quản lý rủi ro
 • Khuôn khổ của công tác quản lý rủi ro
 • Quản lý rủi ro trong dự án và công cụ quản lý rủi ro
 • Giới thiệu tổng quan về chuỗi giá trị số trong kinh doanh
 • Giới thiệu mô hình nhận dạng chuỗi giá trị số
 • Áp dụng mô hình trong thực tế
 • Lợi ích của Tư duy thiết kế trong đổi mới sáng tạo trong kinh doanh
 • Các bước để xây dựng năng lực tư duy thiết kế
 • Thực hành tư duy thiết kế
 • Sản phẩm số là gì & Tại sao thời đại số cần tư duy sản phẩm
 • Các yếu tố cần phải có của sản phẩm số
 • Đội ngũ phát triển sản phẩm số tổ chức như thế nào?
 • Các xu hướng công nghệ quan trọng
 • Điện toán đám mây và các thay đổi trên môi trường internet
 • Số liệu và khai thác số liệu như là tài sản
 • Khái quát về IoT
 • Các khái niệm thông minh nhân tạo chủ yếu: AI, Computer Vision (thị giác máy tính), Machine Learning (máy học)
 • Khái niệm blockchain (chuỗi khối) và ứng dụng
 • Tổng quan về mô hình tổ chức hướng đến khách hàng (Customer Centric Organization)
 • Năng lực của một tổ chức hướng đến khách hàng
 • Chiến lược hướng đến khách hàng và các giá trị
 • Hệ sinh thái (ecosystem) như là công cụ thực thi chiến lược hướng đến khách hàng
 • Nền tảng và ứng dụng công nghệ cho hệ sinh thái
 • Phương pháp quản lý dự án Agile & Scrum
 • Làm thế nào để tổ chức một đội ngũ quản lý dự án theo Agile?
 • Xác định bài toán quản lý theo mục tiêu
 • Nguyên lý SMART trong xác định mục tiêu

Thẻ điểm cân bằng (BSC) và các chỉ số đo lường cốt yếu (KPI)

 • Từ Internet đến Intranet
 • Từ Social Network đến Social Intranet
3 Su menh

KHAI GIẢNG: 30/05/23

Thời lượng: 16 Buổi / 48 Giờ
Lịch học: Thứ 7 hàng tuần
Địa điểm học: Cơ sở B Đại học Kinh tế HCM

TRIỂN KHAI SỐ

KHÓA THỰC THI CHUYỂN ĐỔI SỐ

 • Các cấp độ thay đổi của con người và tổ chức
 • Các vấn đề liên quan đến tâm lí của con người trước các thay đổi lớn
 • Nhìn lại các nguyên lí và tiến trình dẫn dắt thay đổi của J.Kotter
 • Các công cụ để vượt qua rào cản
 • Bối cảnh kinh doanh trong môi trường số và các nguồn rủi ro đặc thù
 • Nhận diện, phân tích và lượng hóa các rủi ro điển hình
 • Thiết lập văn hóa quản lý rủi ro trong doanh nghiệp
 • Khái niệm tài sản thông in và an ninh thông tin
 • Rủi ro và đánh giá rủi ro trong quản lý an ninh thông tin
 • Khuôn khổ quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001
 • Phương pháp quản lý sản phẩm số
 • Phát triển sản phẩm từ ý tưởng mới
 • Cải tiến và mở rộng sản phẩm đang có
 • Dữ liệu phục vụ dự báo và ra quyết định
 • Các bài toán ứng dụng dữ liệu trong kinh doanh và điều hành doanh nghiệp:

o   Marketing

o   Kinh doanh

o   Nhân sự

o   Sản xuất

o   Bảo trì

 • Môi trường và điều kiện làm việc trong môi trường số
 • Nhu cầu làm việc linh hoạt và các thay đổi về tâm lí của người lao động
 • Vấn đề tuân thủ của người khi làm việc trong môi trường số
 • Khái niệm hệ sinh thái nền tảng (platform ecosystem)
 • Các giai đoạn tiến hóa đến hệ sinh thái nền tảng
 • Hoạch định chiến lược phát triển hệ sinh thái nền tảng

Phân tích các hệ sinh thái điển hình và bài học kinh nghiệm

 • Phân tích kịch bản (business case) cho sản phẩm và dự án
 • Lập kế hoạch dự án kiểu Agile
 • Kinh nghiệm và bài học từ thực tế quản lý dự án
 • Định nghĩa lại bài toán quản lý theo mục tiêu
 • Các vấn đề và khuyết điểm của hệ thống KPI
 • Định nghĩa OKR
 • Phương pháp quản lý theo OKR
 • Thiết kế quy trình làm việc trong môi trường số
 • Quản lý quy trình và tự động hóa quy trình làm việc
 • Giới thiệu các công cụ điển hình và hướng dẫn lựa chọn công cụ

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Giảng viên là các chuyên gia đều từ hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ – chuyển đổi số từ các công ty tập đoàn đa quốc gia cho đến các doanh nghiệp khởi sự. Ngoài là những người truyền giảng tri thức hơn thế nữa họ sẽ là những người bạn đồng hành cùng bạn thấu hiểu các vấn đề trên hành trình chuyển đổi số đầy thách thức.

DINH-CONG-CHINH
HUA-TAT-DAT
VU-THAI-HA-UP
HAI-PHAM
NGÔ-MY-HANH
NGUYEN-GIA-HUNG
PHAM-HOANG-LAC
PHAM-NGOC-DUY-LIEM
NGUYEN-XUAN-LUC
NGUYEN-THANH-PHONG
LE-LUC-KIM-SACH
TO-DINH-HIEU

Chương trình dbp PHÙ HỢP VỚI ĐỐI TƯỢNG

Lãnh đạo chịu trách nhiệm xây dựng Chiến lược số

 Quản lý cấp cao/trung phụ trách Công nghệ của doanh nghiệp

   Chủ doanh nghiệp có nhu cầu hiểu biết về kinh doanh số

   Chuyên viên Dự án chuyển đổi số trong doanh nghiệp

ĐỘC QUYỀN CHƯƠNG TRÌNH

QUYỀN LỢI NHẬN ĐƯỢC THAM GIA HỌC NGAY

Chương trình thiết kế độc quyền bởi đội ngũ chuyên gia trình độ cao và dày dạn kinh nghiệm mang tính thực hành cao. Thay đổi tư duy và nhận thức chiến lược đúng đắn chính là nền tảng thành công trên hành trình kiến tạo doanh nghiệp số. 

 • check-mark.png
  Bộ công cụ Digital Vision
 • check-mark.png
  Bộ quà tặng Welcome Kit
 • check-mark.png
  Trọn bộ tài liệu học tập
 • check-mark.png
  Tặng 01 buổi đào tạo nhận thức chuyển đổi số khi đăng ký sớm
 • check-mark.png
  Workshop chuyên đề dành riêng cho học viên
CERTIFICATE DBP

TẠI SAO NÊN CHỌN Digital Business Program tại ISB

0

Chứng nhận uy tín từ ueh-isb

0

Cơ sở vật chất hiện đại tiện nghi

0

giảng viên cao cấp kinh nghiệm

0

kết nối cộng đồng IT Leader

0

Kho tài liệu kiến thức cập nhật

0

Chương trình kết nối

Đối Tác Chiến Lược

Liên hệ

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG KHÓA HỌC

Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết các thông tin về khóa học bạn đã đăng ký trong vòng 24 giờ. Bạn nhớ lưu ý điện thoại nhé hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần giải đáp ngay

Hotline: 0909 536 709

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG KHÓA HỌC

Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết các thông tin về khóa học bạn đã đăng ký trong vòng 24 giờ. Bạn nhớ lưu ý điện thoại nhé hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần giải đáp ngay

Hotline: 0909 536 709