Web capture 23 5 2022 131740 www.youtube.com

Chuyển đổi số | Quá trình từ Marketing cho ra cơ hội kinh doanh – Go live for success

Kiến thức tổng quát về “Quá trình từ Marketing cho ra cơ hội kinh doanh” của một doanh nghiệp khi áp dụng hệ thống ERP và CRM vào thực tiễn. Video được xây dựng và thiết kế dưới dạng Whiteboard Amination sinh động và thú vị nhằm giúp các bạn tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng.

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG KHÓA HỌC

Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết các thông tin về khóa học bạn đã đăng ký trong vòng 24 giờ. Bạn nhớ lưu ý điện thoại nhé hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần giải đáp ngay

Hotline: 0909 536 709

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG KHÓA HỌC

Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết các thông tin về khóa học bạn đã đăng ký trong vòng 24 giờ. Bạn nhớ lưu ý điện thoại nhé hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần giải đáp ngay

Hotline: 0909 536 709