Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Viện ISB và ICC VN

25.12.2023

Lễ ký kết hợp tác chương trình Go-live Experience for SME giữa Viện ISB và Base.vn

24.04.2022

Tọa đàm hợp tác “Đồng hành và phát triển doanh nghiệp thông minh”

24.11.2023

Chuỗi hoạt động đào tạo và hội thảo về chuyển đổi số tại Tỉnh Tây Ninh

20.10.2023