Dịch vụ

Chương trình “Tư vấn doanh nghiệp” được đưa ra dựa trên các phương pháp tiếp cận hiện đại, giúp doanh nghiệp xác định và giải quyết vấn đề, phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số hiện đại.

Tư vấn doanh nghiệp theo phương pháp PSO (Problem Solving in Organization). Nội dung cốt lõi của chương trình giúp tổ chức và cơ cấu lại doanh nghiệp từ khâu hoạch định chiến lược đến thực thi, tập trung xoay quanh các lĩnh vực quản lý chủ yếu của doanh nghiệp:

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Chi phí tối ưu chỉ từ
$ Liên hệ Trọn gói
  • Thiết kế giải pháp riêng theo nhu cầu
  • Tư vấn bởi các chuyên gia chính quy
  • Hỗ trợ trong suốt quá trình triển khai

ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Chi phí tối ưu chỉ từ
$ 89
99
Giờ đào tạo
  • Giáo trình soạn thảo riêng theo thực tế nội bộ
  • Linh hoạt địa điểm tại doanh nghiệp hoặc tại trường
  • Cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khoá đào tạo
đỘC QUYỀN
Scroll to Top