Khóa học

Khóa học chuyển đổi số

Các khoá học với nội dung xoay quoanh những phương pháp và công cụ phục vụ quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp được tổ chức Online và Offline đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học. Đối tượng tham gia từ các cấp quản lý phụ trách dữ liệu chuyển đổi số trong các tổ chức doanh nghiệp và những ai đang quan tâm nghiên cứu về Data Science, Digital Tranformation

Khoa-hoc-chuyen-doi-so

Khoá đào tạo Chuyển đổi số doanh nghiệp
Golive Experience for SMEs

Thời lượng: 04 Buổi
Hình thức: Offline
Khai giảng hàng tháng
Số lượng tối đa: 20 học viên

bia4

Khoá học Microsoft Power BI ứng dụng trong khai thác và phân tích dữ liệu

Thời lượng: 04 Buổi
Hình thức: Offline
Khai giảng hàng tháng
Số lượng tối đa: 20 học viên

a

Khoá học Triển khai ERP thực hành trên hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP

Thời lượng: 08 Buổi
Hình thức: Offline
Khai giảng hàng tháng
Số lượng tối đa: 20 học viên

bia4

Khoá đào tạo Lãnh đạo doanh nghiệp số (DBP)

Thời lượng: 04 Buổi
Hình thức: Offline
Khai giảng hàng tuần
Số lượng tối đa: 20 học viên

a

Khoá học Tinh gọn quy trình vận hành doanh nghiệp

Thời lượng: 04 Buổi
Hình thức: Offline
Khai giảng hàng tuần
Số lượng tối đa: 20 học viên

bia4

Khoá học Quản trị hệ thống dữ liệu Data System

Thời lượng: 04 Buổi
Hình thức: Offline
Khai giảng hàng tuần
Số lượng tối đa: 20 học viên

Scroll to Top